Saturday, June 27, 2009

buat renungan,,

''jika sekiranya ada orang yang mengerjakan ibadah seperti beribadahnya malaikattapi tanpa ilmu,orang itu termasuk dalam golongan orang yang rugi,kerana hasilnya hanya lelah dan payah sedangkan pahalanya hampa belaka. Kerana itu,bersungguh-sungguhlah engkaudalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan, kerana jika tidak demikian, engkau akan berada dalam bahaya kesesatan''

-Imam Al-Ghazali

No comments:

Post a Comment